hlavicka czech english

Etický kodex společnosti

Nedílnou součástí našeho podnikání a klíčovým faktorem úspěchu je odpovědné chování všech zaměstnanců společnosti.

Vnímání odpovědného chování napříč národnostmi, kulturami, pohlavími nebo generacemi může být různé. To je důvod, proč jsme připravili a v život uvedli tento Etický kodex. Je to návod a nástroj pro všechny zaměstnance naší společnosti, jak se odpovědně a správně chovat v různých životních situacích v každodenním životě.

Nerespektování Etického kodexu a zásad odpovědného chování může vést k poškození zaměstnanců, obchodních partnerů i naší společnosti jako zaměstnavatele nebo dodavatele. Ve všech případech je jistě nejbolestivějším zásahem ztráta dobré pověsti a ztráta dobrého jména, vedle dalších možných následků. Právě z tohoto důvodu máme k dispozici tento Etický kodex, jehož znalost a dodržování vyžadujeme po všech zaměstnancích. Jeho porušení netolerujeme.

ETICKÝ KODEX KE STAŽENÍ

hk-1.jpg, 28kB ncq-1.jpg, 21kB 5star-1.jpg, 25kB copy.jpg, 16kB 14001.jpg, 19kB 16949.jpg, 19kB 18001.jpg, 18kB